Posted by admin On Styczeń - 30 - 2016

O polityce pisał już Arystoteles. Starożytni i średniowieczni włodarze uważali, że władza polityczna wywodzi się od boga. Łatwo było głosić taki pogląd, kiedy tak właściwie o tym, kto rządzi, decydowało urodzenie. Arystoteles twierdził, że polityka to sztuka rządzenia. Wedle niego wolno było sprawować władzę, niemniej jednak nie być politykiem, jeśli nie posiadało się stosownych cnót i nie działało na korzyść własnych poddanych. Zmiany w trybie definiowania pojęcia polityki rozpoczęły się zmieniać wraz z demokratyzacją państw. W tej chwili twierdzi się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy i sprawowanie władzy. Wedle jednych polityka polega na uzgadnianiu przeciwnych interesów – zobacz domenę historia polski. Miałaby to więc być sztuka kompromisów. Drudzy sugerują, oraz potwierdza to wybitnie wielokrotnie realność, że polityka to sztuka perswazji, to wszelkie metody, które prowadzą do tego, że nasze stanowisko wygrało ze stanowiskiem konkurenta. Ta druga definicja wydaje się sporo bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową oraz sferą życia rodzinnego, najistotniejsza dziedzina życia, a przynajmniej powinna być taka w demokratycznym państwie.

Comments are closed.